Go to profile
Dagens Samhälle
Dagens Samhälle's logotype

Dagens Samhälle

Business · Sweden
Description
For information in English, press here.

Här når du beslutsfattarna på den offentliga marknaden.
Dagens Samhälle ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och skriver för beslutsfattarna på den offentliga marknaden - det vill säga chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. I Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står bakom besluten, de som driver verksamheterna, levererar tjänsterna och utövar makten.

35-65
Age
48%
Males
52%
Females
Click the button on products to create an inquiry