Effekter av annonsering

Effekter av annonsering

Vilka effekter ger annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt. Genomgång av internationella studier och av RAM-mätningar genomförda på annonser i Dagens Samhälle.