Tema: Valåret 2018

Valåret 2018

Tema: Valåret 2018

Snart går vi med full kraft in i valåret 2018. Men det råder ingen tvekan om att valrörelsen redan har börjat. Utspelen och initiativen duggar tätt. Fortfarande finns dock gott om tid att påverka politiken och politikerna i olika riktningar.

Den 15 februari kommer vårt stora temanummer om Valåret 2018. Det blir ett utmärkt tillfälle att lyfta fram de frågor som ni tycker är viktiga inför valet. Vi återkommer förstås – inte minst inför och under Almedalsveckan – och intensifierar vårt valfokus hela vägen fram till valdagen den 9 september. Vi har tagit fram speciella annonspaket för att ni ska kunna få maximal exponering och finns även på samtliga riksdagspartiers riksmöten under året.

Sätt era frågor på agendan!

Genom att annonsera i Dagens Samhälle når ni politikerna, både på lokal och riksnivå, i en redaktionell miljö som de upplever som trovärdig och som i deras ögon är den viktigaste informationskällan för att lyckas med sina politiska uppdrag.

Opinionspaket - Tre för två!

Under Valåret erbjuder Dagens Samhälle möjligheten att opinionsbilda genom annonsering riktad till våra 41 000 politiker. Ni går med tre annonser men betalar för två oavsett format. Erbjudandet gäller hela 2018.

Politiska dagar

Fram till valet bevakar Dagens Samhälles redaktion samtliga riksdagspartiers riksmöten under året och där vi även delar ut det aktuella numret till samtliga deltagare. 

Centerns kommundagar                            2-3 februari
Liberalernas Riksmöte                               21-22 april
Moderaternas Sverigemöte                       11-12 maj

Högst räckvidd!

Ingen annan tidning når så många av landets ca 41.000 politiker som Dagens Samhälle. 

*Källa Kantar Sifo 2017. 

Annonsprislista >>

Webbtema: Valåret 2018
Under vecka 6-7 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring vilka frågor som kommer bli de hetaste för såväl lokal- som rikspolitiken

Extraupplaga: Alla riksdagspolitiker
Utgivning: 15 februari 
Sista bokningsdag: 8 februari

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se