Tema: Skola

Tema: Skola

Tema: Skola

I samband med SETT-dagarna på Kistamässan 11-13 april gör Dagens Samhälle det årliga temanumret om den svenska skolan. Där tar vi ett helhetsgrepp på skolfrågorna utifrån ett ledningsperspektiv.

Har du produkter eller tjänster som kan bidra till en effektivare och mer kvalitativ skola? Eller vill du delta i debatten med idéer om hur den framtida skolan bör organiseras? Då ska du annonsera i temanumret Skola.

Webbtema: Skola vecka 14-15
Under vecka 14-15 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring skolfrågor.

Extraupplaga: Deltagarna på SETT-dagarna samt skolchefer och rektorer i grundskolan och gymnasiet. 
Utgivning: 12 april
Sista bokningsdag: 5 april

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se