Tema: Framtidens sjukvård

Tema: Framtidens sjukvård

Tema: Framtidens sjukvård

11 oktober gör Dagens Samhälle ett stort temanummer om framtidens sjukvård. Svensk sjukvård står inför utmaningar på många områden, men det råder inte brist på idéer hur vi kan lösa dem. Ny teknik och samarbeten skapar möjligheter för framtiden. 

Webbtema: Framtidens sjukvård vecka 40-42
Under vecka 40-42 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring vårdfrågor.

Extraupplaga: Chefer på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. 
Utgivning: 11 oktober
Sista bokningsdag: 4 oktober

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se