Tema: Framtidens sjukvård

Tema: Framtidens sjukvård

Tema: Framtidens sjukvård

22 november gör Dagens Samhälle ett stort temanummer om framtidens sjukvård. Svensk sjukvård står inför utmaningar på många områden, men det råder inte brist på idéer hur vi kan lösa dem. Ny teknik och samarbeten skapar möjligheter för framtiden.  

Webbtema: Framtidens sjukvård vecka 46-47
Under vecka 46-47 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring vårdfrågor.

Extraupplaga: Chefer på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet.
Utgivning: 22 november
Sista bokningsdag: 15 november

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se