Tema: Ekonomi

Tema: Ekonomi

Tema: Ekonomi

Digital kommunikation till utställarna på Kommek
Dagens Samhälle är officiell mediepartner till Kommek 2018 och erbjuder utställarna ett unikt digitalt kommunikationspaket, där vi fullt ut nyttjar styrkan i sociala medier. Genom delbara artiklar på Facebook, som Dagens Samhälles Content Studio producerar, annonserar vi utställarnas budskap direkt till Dagens Samhälles och Kommeks unika målgrupper i sociala medier. 

Se mässerbjudande nu >>

Temanummer: Ekonomi 23 augusti
Som officiell mässtidning gör Dagens Samhälles ett stort temanummer om Ekonomi som når läsarna 23 augusti. Den delas ut till besökarna på Kommek dagen innan. Redaktionens fokus är kommunal ekonomi ur ett ledningsperspektiv. Den distribueras till besökarna på mässan dagen innan och har även en stor extraupplaga till samtliga ekonomichefer i kommuner och landsting.

Webbtema: Ekonomi vecka 34-35
Under veckorna 34-35 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring hur vi ska lösa kommande års ekonomiska utmaningar i kommuner och landsting.

Extraupplaga: Deltagarna på KOMMEK
Utgivning: 23 augusti
Sista bokningsdag: 16 augusti

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!

Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se