Tema: Ekonomi

Tema: Ekonomi

Tema: Ekonomi

Temanummer: Ekonomi 23 augusti

Som officiell mässtidning till Kommek gör Dagens Samhälles ett stort temanummer om Ekonomi som når läsarna 23 augusti. Den delas ut till besökarna på Kommek dagen innan. Redaktionens fokus är kommunal ekonomi ur ett ledningsperspektiv.

Överupplaga
Tidningen distribueras till besökarna på mässan och har även en stor extraupplaga till samtliga ekonomichefer och finansiellt ansvariga i kommuner och landsting.

Kommek är årets viktigaste mötesplats för ekonomer på den offentliga marknaden. Dagens Samhälle finns självklart på plats för att hålla i intervjuer från vår scen och redaktionen finns på plats. I vår monter finns även möjlighet att träffa representanter från Dagens Samhälle Insikt som är en unik  källa för offentlig affärsdata. Dagens Samhälle Insikt bidrar till säkrare köpbeslut för såväl köpare som leverantörer. Vår kunskap och research leder till bättre offentliga affärer och en mer fungerande offentlig marknad. Läs mer om Dagens Samhälle Insikt på www.dsinsikt.se

Har ni ekonomitjänster att erbjuda kommuner, landsting och myndigheter?
Då är ni välkommen som annonsör i Dagens Samhälles ekonomitema den 23 augusti 

Webbtema: Ekonomi vecka 34-35
Under veckorna 34-35 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring hur vi ska lösa kommande års ekonomiska utmaningar i kommuner och landsting.

Extraupplaga: Deltagarna på KOMMEK
Utgivning: 23 augusti
Sista bokningsdag: 16 augusti

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!

Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se