Tema: Äldreomsorg

Tema: Äldreomsorg

Tema: Äldreomsorg

Dagens Samhälles årliga temanummer där vi fokuserar på äldrefrågor ur ett ledningsperspektiv. En äldre befolkning ställer krav på nya lösningar för att klara omsorgen. Kan dina produkter eller tjänster effektivisera äldreomsorgen? Har du idéer eller åsikter om svensk äldrepolitik? Då ska du annonsera i Dagen Samhälles tema Äldre.

Webbtema: Äldreomsorg
Under veckorna 9-11 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt gällande äldreomsorg.

Extraupplaga: Äldreomsorgschefer och ansvariga politiker runt om i landet
Utgivning: 8 mars
Sista bokningsdag: 1 mars

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se