IT - Digitalisering

IT - Digitalisering

IT - Digitalisering

I samband med Offentliga Rummet i Göteborg 23-25 maj distribueras tidningen på konferensen. Är du utställare på Offentliga Rummet och/eller vill kommunicera med beslutsfattarna för den digitala transformationen i offentlig sektor är detta ett bra tillfälle.

Webbtema: Digitalisering vecka 21-22
Under vecka 21-22 uppmanar Dagens Samhälles debattredaktion till debatt kring digitaliseringsfrågor.

Extraupplaga: Deltagarna på Offentliga Rummet och IT-chefer runt om i landet. 
Utgivning: 24 maj
Sista bokningsdag: 17 maj 

 

Annonsprislista >>

Välkommen som annonsör!
Dagens Samhälle - Informa AB
08-34 03 05
ds@informa.se