Den offentliga marknaden

Den offentliga marknaden - affärer värda mer än 1 000 miljarder kronor

Den offentliga sektorn och det privata näringslivet, två sidor av samma mynt. Näringslivet genererar skatter som finansierar det offentliga. Kommuner, landsting och stat köper i sin tur varor och tjänster för enorma belopp av företagen. Härigenom skapas den offentliga marknaden. Samhället beskattar arbete och konsumtion (9 av 10 kronor). Skatteintäkterna på 1 600 miljarder betalar en miljon offentliga jobb och hela välfärden. Men privat och offentlig sektor utväxlar ju inte enbart pengar genom skattesystemet. I själva verket pågår ett evigt kommersiellt utbyte: 900 miljarder kronor om året returneras till näringslivet i form av inköp, upphandling och finansiering av varor och tjänster. Även de offentligt ägda bolagen har nära samarbete med privata leverantörer och gör inköp för över 300 miljarder årligen.

Tjänsten Offentliga marknaden 2017

Gränsen mellan vad som är offentlig sektor och privat näringsliv har alltid varit lite flytande. Den offentliga sektorn har alltid varit beroende av det privata näringslivet, och vice versa. Näringslivet genererar de skatteintäkter som finansierar det offentliga. Det offentliga köper i sin tur in varor och tjänster från bolag för enorma belopp varje år. Här skapas det Dagens Samhälle kallar den offentliga marknaden. Syftet med tjänsten Offentliga marknaden 2017 är att försöka ge en bild av den marknaden. 

Enligt Dagens Samhälles beräkningar uppgår den samlade omsättningen på den offentliga marknaden till 1 050 miljarder kronor, inklusive de köp som görs av de offentligt ägda bolagen. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges BNP. Inköpen görs från företag och organisationer i en mängd olika branscher. Men mest uppmärksammas de privata bolagen verksamma inom de klassiska välfärdsbranscherna vård, skola och omsorg. 

Den här webbtjänsten ger inte bara en överblick över de största aktörerna på marknaden, utan visar också hur företagen fördelar sig mellan de olika branscherna. Tjänsten visar också vilka som ökar sin försäljning till offentlig sektor mest. 

Tjänsten kartlägger också det offentliga näringslivet, det vill säga de bolag som staten, kommunerna och landstingen/regionerna själva äger. Många av dessa bolag verkar på den kommersiella marknaden, medan andra bedriver traditionellt offentlig verksamhet i bolagsform.  

Offentliga marknaden är en premiumtjänst för Dagens Samhälles prenumeranter. 
Läs mer och logga in till tjänsten här.