Kortsiktighetens fiende

Kortsiktighetens fiende

Skandia logga

Hela Almedalskonceptet för Skandia harmonierar med idén om ”shared value”. Det är när människors behov, politikers ambitioner och näringslivets affärsmodeller samverkar som vi kan förändra samhällsutvecklingen. 

 

Målgrupp

Beslutsfattare inom offentlig sektor, politiker och företagsledare, opinionsbildare och makthavare samt kunder.

Kampanj/budskap

På fem år har Skandia etablerat sig som en av politikerveckans nyckelspelare. Skandia vet att långsiktighet lönar sig och kliver in på Almedalsarenan under devisen ”Tänk längre”.En viktig fråga för Skandia och samhället är ohälsa, en fråga som vi aktivt lyfter fram i Almedalen. Ohälsa kostar över 120 miljarder kronor per år - och alla betalar. Ett stigande folkhälsoproblem är att vi blir allt mer stillasittande.  Mot bakgrund av denna forskning ville vi genom kampanjen uppmana målgruppen att röra på sig och lanserade därför Almedalsloppet. Även korta distanser ger stora hälsovinster. 

Målsättning

Målet var att få 200 personer att anmäla sig och springa Almedalsloppet tidig morgon.

Genomförande

För att nå ut med budskapet annonserade vi i tidningar mot offentlig sektor och politiker samt i bred media, digitalt och print. Kampanjen gick även ut i sociala medier till den målgrupp vi bedömde skulle befinna sig i Almedalen och uppmanade dem att springa för ohälsan i samhället. 

Resultat

Sammanlagt sprang 230 personer Almedalsloppet, allt ifrån riksdagsledamöter till beslutsfattare och opinionsbildare. Enligt Nepa mätning gjord efter Almedalsveckan svarade var femte tillfrågad att man har uppmärksammat Almedalsloppet.
Att vara i Almedalen utan att någon gång stöta på Skandia är i princip omöjligt. Nästan 20% av alla Almedalsbesökare, gästade vår trädgård under 2015, antingen på våra seminarier, mingel, café, hälsokoller eller Almedalsloppet. Detta gör Almedalsveckan till en PR-plattform av betydelse.