För ökad kännedom om fjärrvärme

För ökad kännedom om fjärrvärme

Svensk Fjärrvärme logga

Annonskampanjen är en del i en större satsning, som handlar om att öka kännedom och kunskap om fjärrvärme i utvalda målgrupper, varav samhällsintresserade är en.

Målgrupp

Samhällsintresserade, Allmänhet (småhusägare), BRF-styrelser och Fastighetsägare utsågs. Därefter genomfördes målgruppsanalyser för att anpassa budskapen till dem.

Kampanj/budskap

Mer än hälften av alla människor i Sverige bor i en bostad som värms upp med hjälp av fjärrvärme. Ändå är det väldigt få som kan beskriva vad fjärrvärme är och hur det fungerar. Kampanjens syfte var att på kort och lång sikt bidra till ökad kännedom och kunskap om fjärrvärme hos relevanta målgrupper. 

Målsättning

Vägvalet för satsningen 2015 blev därför att stärka inåt – medlemsföretagen – för att öka kännedom och kunskap utåt, hos prioriterade målgrupper. • Skapa förutsättningar för att medlemmarna ska kommunicera enhetligt, med gemensamma budskap och verktyg,
i syfte att på kort och lång sikt bidra till ökad kunskap och kännedom om fjärrvärme hos relevanta målgrupper. 
• Ta fram ny kunskap om utvalda målgrupper så att budskap och aktiviteter kan utformas på ett sätt som ökar deras kännedom och kunskap om fjärrvärme. 
• Genomföra minst en koordinerad aktivitet riktad till någon eller några av målgrupperna, där centralt stärker lokalt och vise versa (oktober-november). 


Resultat

De uppställda målsättningarna för satsningen 2015 är genomförda. Mätning av kännedom och kunskap i de prioriterade målgrupperna sker Q4 2016.Kampanjen har mottagits mycket positivt av medlemsföretagen, som generellt ansett den bra eller mycket bra. Helhetsbetyget för en av de införda annonserna i Dagens Samhälle fick värdet 4,9 på en skala från 1 till 7, vilket också var över snittvärdet 4,6 (Prepoint).