Vi gillar läget

Vi gillar läget

Boklok visar att det går att skapa något fantastiskt av alla fula, outnyttjade markytor och kommunicerar detta på ett effektivt sätt till sin målgrupp: kommunala beslutsfattare.

 

 

Kampanjfakta

Annonskampanj med mål att stärka målgruppens kännedom om BoKlok genom att visa oss offensiva på markköpsfronten. Del 1 av 3 i en totalkampanj 2013-14. 

Målgrupp

Primär: Kommunala beslutsfattare i bostadsfrågor.Sekundär: Privata mark- och fastighetsägare. 

Budskap/kampanj

BoKlok är en framgångsrik och offensiv bostadsutvecklare. Vi villoch kan bygga mer. 

Målsättning

Att få till en konkret dialog med kommunalpolitiker och tjänstemän kring hur miljonprogrammet skulle kunna utvecklas. 

Genomförande

Köpt annonsering i print och digitala medier.

Resultat

Individuella annonsmätningar är gjorda för 4 olika införanden. Summerad slutsats är att målet nåtts fullt ut. Sammanlagd mätning utförd på kärnan av målgruppen (1050 kommunala utvalda beslutsfattare) visar att mer än 1/3 erinrar kampanjen. Ca hälften av dessa anger Dagens Samhälle som media där man sett annonsen. 2/3 av kommunerna har någon beslutsfattare som uppmärksammat annonseringen.Ca 90 % anser att budskapet är tydligt, 75 % att annonserna väckt positiva känslor. 100-tals konkreta förslag på bostadsmark har inkommit. Därtill extraordinärt positiv respons från medarbetare inom BoKlok och Skanska.