Startsida

Här når du beslutsfattarna på den offentliga marknaden

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden - chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. I Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står bakom besluten, de som driver verksamheterna, levererar tjänsterna och utövar makten.

« Annonsera    Platsannonsera »

 

Se filmen - 25% av BNP på 3 minuter